De Blauwe Tram

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, of je nu graag op zaterdagochtend de krant leest in de Bibliotheek, hulp zoekt bij je werkstuk of spreekbeurt of liever zelf je belastingaangifte doet. Ontwikkelen kan altijd, of je nu jong of oud bent. Ontdek wat de Bibliotheek jou nog méér te bieden heeft.

Website: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Activiteiten:

 • Taalspreekuur: voor vragen over Nederlandse les,
 • Taalcafé: samen lezen en praten,
 • Klik & Tik: gratis kennismaken met computers en internet,
 • Mamacafé,
 • Poëziemiddagen georganiseerd door wijksteunpunt
 • Broodje Bieb op woensdag om 12.30 uur.

Wijksteunpunt De Blauwe Tram

Wijksteunpunt De Blauwe Tram (DBT) wordt dé plek in het centrum van Zandvoort voor ontmoeting, dienstverlening en participatie voor elke wijkbewoner. De activiteiten draaien zoveel mogelijk op het initiatief van inwoners en vrijwilligers. Ook zijn er activiteiten voor mensen die door chronische ziekte, beperking of ouderdom steun kunnen gebruiken. Uitgangspunt is meedoen op grond van wat je wél kan. Het streven is dat Zandvoort voor iedereen een fijne plek is om te wonen en te leven. Kom je ook meedoen?

Website: www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl

Kindercentrum Ducky Duck

www.duckyduck.nl

School Hannie schaft

Website: www.hannieschaftschool.nl

Mariaschool Zandvoort

"De school waar ieder kind groeit!"
www.mariaschoolzandvoort.nl

Peuterspeelzaal Hannie Schaft

Peuterspeelzaal Hannie Schaft is ruim 35 jaar een begrip in Zandvoort. De peuterspeelzaal is gehuisvest in het centrum van Zandvoort in het gebouw De Blauwe Tram. Samen met de basisschool Hannie Schaft hebben wij een nauwe samenwerking en hebben wij een doorgaande lijn naar groep 1. Sinds 2013 zijn wij door Cito gekenmerkt als een VVE-gecertificeerde keurmerklocatie. Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar krijgt die aandacht en zorg die het nodig heeft. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong kunnen iets extra’s geboden worden. Op het gebied van opvoeding fungeren wij voor de ouders als vraagbaak. Gezien het laagdrempelige karakter leggen zij vrij gemakkelijk vragen, zorgen en-of andere opvoedkwesties neer bij de peuterspeelzaal.

Onze website is www.peuterspeelzaalhannieschaft.nl.

Team Sportservice Heemstede-Zandvoort

Team Sportservice Heemstede-Zandvoort is het lokale sportloket voor de gemeente Zandvoort en informeert, adviseert en begeleidt inwoners op sportgebied. Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. We organiseren wekelijks vele projecten en activiteiten voor alle inwoners, van jong tot oud, in samenwerking met partners zoals sportaanbieders! Team Sportservice Heemstede-Zandvoort wil bij alle inwoners van Heemstede en Zandvoort een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen door:

 • sport in de wijk te brengen;
 • sport en bewegen op en rond scholen te stimuleren;
 • sportverenigingen te versterken.

Website:TS Zandvoort

De Verbeelding Zandvoort

De Verbeelding ontwikkelt naar werk! De Verbeelding is een netwerkorganisatie die in opdracht van de gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het netwerk bestaat uit lokale organisaties, ondernemers, opleiders en zorgaanbieders en heeft een centraal aanmeldpunt. Samen helpen wij Zandvoorters die onder de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet vallen aan passend werk in Zandvoort. Dat werk varieert van arbeidsmatige dagbesteding tot en met begeleid (on)betaald werk.

Website: www.deverbeelding-zandvoort.nl


De Blauwe Tram
Louis Davidscarre 1
2042 LZ Zandvoort
023-304 0700 (beheer en verhuur)

route parkeren

 • Parkeergarage Louis Davids Carre (LDC) Zandvoort
 • Parkeergarage Centrum ligt onder het Louis Davids complex in het centrum van Zandvoort en heeft 390 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er twee liften aanwezig en 4 oplaadpunten voor elektrische auto's.